Oferta na sprzęt pszczelarski

Produkt

Cena netto

Linia półautomatyczna do prasowania wosku

Linia półautomatyczna do prasowania wosku

45 000 zł

Prasy walcowe do węzy z napędem elektrycznym

Prasa grawerowana w komórki pszczele

Linia półautomatyczna do prasowania wosku

14 000 zł

Prasa pomocnicza gładka MDG

Linia półautomatyczna do prasowania wosku

10 500 zł

Prasa grawerowana w komórki trutowe MDT

14 000 zł

Prasy walcowe do węzy z napędem ręcznym

Prasa grawerowana w komórki pszczele model D

Linia półautomatyczna do prasowania wosku

10 000 zł

Prasa pomocnicza gładka model DG

Linia półautomatyczna do prasowania wosku

6 500 zł

Prasa grawerowana w komórki trutowe model DT

10 000 zł

Urzędzenie do kremowania

Linia półautomatyczna do prasowania wosku

10 000 zł

Wózek pasieczny

Parametry produktu:
udźwig 100kg elektryczny 24V

8 000 zł

Miodarka

Miodarka radialna 26 ramek nadstawkowych, wszystkie typy ramek z filtrem odśrodkowym.

Demontowany kosz filtracyjny powala na oczyszczenie miodu z resztek odsklepin, a także na wywirowanie odsklepin.

6 500 zł

Topiarka do wosku

Parametry produktu:

Urządzenie do przetwarzania suszu z ramek na wosk min 1m3 na godzinę praca ciągła.

Film przedstawiający działanie:

24 000 zł

Suszarka

Suszarka do suszenia miodu, pyłku, pierzgi ( komora 1m3).

Film przedstawiający działanie:

30 000 zł

Odsklepiacz

Parametry produktu:

  • wszystkie typy ramek
  • stol stojaki 2x napęd do frezów
  • pojemnik na odsklepiny
Odsklepiacz

6 500 zł

Dozownik

10 000 zł

Odstojnik 50l

1 000 zł